Acteur Rôle
Ayumi Yoshihara
Chieko Misaka La jeune femme
Hideo Sakaki le chef du gang
Hoshimi Asai
Kazuhito Ohba
Kenji Matsuda Chef yakuza avec le couteau papillon
Minoru Matsumoto
Motonari Komiya
Shoichiro Matsumoto
Takeshiro Katayama
Tak Sakaguchi le prisonnier KSC2-303
Toshiro Kamiaka
Yukihito Tanikado Motard yakusa avec un revolver